FOTOGRAFIES – 4a

 

STONA DE CEL – DESTRUCCIÓ DEL MANDALA